Disclaimer | voorwaarden

Disclaimer | voorwaarden Doe-het-zelf-klussen.nl

Doe-het-zelf-klussen.nl, verleent u hierbij toegang tot www.doe-het-zelf-klussen.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Doe-het-zelf-klussen.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.doe-het-zelf-klussen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

De informatie op de site geeft een globaal beeld omtrent diverse vormen van doe-het-zelf klussen en is gebaseerd op de beschikbare en algemeen geaccepteerde gegevens op het moment van samenstelling van deze site.
Ondanks dat aan de samenstelling van deze site de grootst mogelijke zorg is besteed, kan aan de verstrekte informatie geen enkel recht worden ontleend.

Beperkte aansprakelijkheid

Doe-het-zelf-klussen.nl spant zich in om de inhoud van www.doe-het-zelf-klussen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.doe-het-zelf-klussen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Doe-het-zelf-klussen.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.doe-het-zelf-klussen.nll onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.doe-het-zelf-klussen.nl. Doe-het-zelf-klussen.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.Voor op www.doe-het-zelf-klussen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Doe-het-zelf-klussen.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Doe-het-zelf-klussen geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Doe-het-zelf-klussen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Doe-het-zelf-klussen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Doe-het-zelf-klussen.nl en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Doe-het-zelf-klussen.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.doe-het-zelf-klussen.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.